Cautare Informatii
IMPORTANT

- În cazul în care înscrierea se face on-line sau telefonic, la audienţă cetăţenii trebuie să prezinte documentele relevante pentru ilustrarea situaţiei semnalate!
- În cazul în care se revine cu aceeaşi problemă pentru audienţă, noua plângere va fi înregistrată, fără ca solicitantul să mai intre în audienţă, iar răspunsul va fi furnizat în scris în termenul legal de 30 de zile!
- În cazul în care cele sesizate nu pot fi rezolvate la audienţă, plângerea va fi înregistrată cu respectarea regimului juridic al unei petiţii, iar termenul de răspuns de 30 de zile se va calcula de la data primirii în audienţă!
- Problemele ce sunt aduse în atenţia instituţiei trebuie să fie prezentate de persoana care este vizată direct!


Program de audiente


  Print