Cautare Informatii
 ELIBERAREA UNEI NOI PLACUTE / PERECHI CU NUMARUL DE INMATRICULARE

 

DOCUMENTE NECESARE :

     a)   cererea solicitantului

b)   declaratia de pierdere/furt sau dovada, daca este cazul, din care să rezulte că numărul a fost deteriorat

c)   cartea de identitate a vehiculului, original şi copie;

d)   certificatul de inmatriculare original si copie;

     - pentru vehiculele finantate in leasing, copie CI cu mentiunea „Conform cu originalul” confirmata prin aplicarea stampilei si semnaturii persoanei autorizate sa prezinte societatea de leasing;

e)   dovada de plată a contravalorii noilor plăcuţe de înmatriculare;

f)     actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie sau procură specială autentificată + actul de identitate al imputernicitului in original si in copie;

g)   imputernicire de la firma pentru delegat in cazul persoanelor juridice + actul de identitate al imputernicitului in original si in copie;

h)   documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul (CUI-ul), în copie;

i)     placa/plăcile cu numărul de înmatriculare deteriorat.


  Print