Cautare Informatii
Drepturi ale cetatenilor straini in ceea ce priveste protectia datelor personale

Conform art. 18 şi 26 din Constituţia României, republicată, cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi averilor, garantată de Constituţie şi alte legi iar autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială, şi privată, fără a face distincţie între cetăţenii români şi străini.

De asemenea, legea cadru în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare) are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a face distincţie între cetăţenii români şi străini. De asemenea, această lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, române sau străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul privat (art.2 alin.6).

În acest context, în virtutea dispoziţiilor legale indicate cadrul normativ intern se asigură o protecţie similară celor două categorii de persoane (cetăţeni români şi străini).

 


  Print