Cautare Informatii
 

Comisia de dialog social constituita la nivelul Institutiei Prefectului functioneaza in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 369/2009, cu modificarile ulterioare.

La nivel teritorial Comisia de dialog social este din formata din prefect, precum si reprezentanti ai prefectului, ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, numiti prin ordin de catre prefect; presedintele consiliului judetean; cate un reprezentant numit de fiecare confederatie patronala reprezentativa la nivel national; cate un reprezentant numit de fiecare confederatie sindicala reprezentativa la nivel national.

Activitatea comisiilor de dialog social are caracter consultativ si vizeaza, in special, urmatoarele:

a) asigurarea unor relatii de parteneriat social - administratie, patronat, sindicate - care sa permita o informare reciproca permanenta asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administratiei sau al partenerilor sociali;

b) consultarea partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de alta natura, cu caracter economico-social;

c) consultarea partenerilor sociali cu privire la masurile ce se intreprind pe linia restructurarii regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a consiliilor judetene si, respectiv, a consiliilor locale, precum si a societatilor comerciale din sectorul respectiv de activitate, in corelare cu masurile de reconversie a fortei de munca;

d) alte probleme din sfera de activitate a ministerului respectiv sau din judete, asupra carora partenerii sociali convin sa discute.

Coordonarea metodologica a comisiilor de dialog social se asigura de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.


  Print