Cautare Informatii
 

Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice functioneaza potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 499/2004.

Activitatea comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice urmăreşte, în principal, următoarele:

a) asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice;

b) consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social, medical şi cultural, de interes al acestora;

c) monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 5.

Atribuţiile comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice sunt, în principal, următoarele:

a) analiza problemelor cu caracter socioeconomic care privesc persoanele vârstnice;

b) elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme;

c) elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect conducerii Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor.


Comisia de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice


REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE


Măsurile pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei


  Print