Cautare Informatii
Luni
Ora 8.45 - Sedinta operativa a grupului de lucru

Marti
Ora 11.30 – Sedinta operativa cu secretarii unitatiilor administrativ teritoriale (sala 120).

Joi
Ora 8.00 – Program de audienţe Prefect (Cam.1).
Ora 10.00 - Sedinta Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar
Ora 13.00 – Program de audienţe Subrefect (Cam.1).


 

 


  Print